Werkleeftijdbeleid...

LoopbaanWerkBlog #2 gepubliceerd: 15-02-2017

 

Kort geleden zat ik als P&O-er achterin een grote zaal vol mannen en vrouwen in oranje pakken. De medewerkers van de afdeling 'Schoon' van het stadsdeel waren voor de middagpauze teruggeroepen naar de kantine. 

Er was BELANGRIJK NIEUWS over de toekomstige organisatie van 'Schoon' voor de hele stad. Van alle kanten waren ze aan komen rijden met vuilniswagens, veegwagentjes, transportbusjes, pick-ups, bakfietsen en wat er nog meer aan rollend materieel wordt gebruikt.

 

reinigers.jpg

Defensief

In de zaal hing een sfeer van gespannen afwachting. Vóór de zaal stonden beeldschermen waarop het startscherm van een -ongetwijfeld mooi gemaakte- presentatie te zien was. De stadsdeelsecretaris en het afdelingshoofd Schoon stonden -ook niet geheel vrij van spanning- voor de groep om het verhaal te vertellen. 

Na een kort welkomstwoord kwam de boodschap: 'er komt een grote reorganisatie waarbij alle afdelingen Schoon van de stadsdelen worden samengevoegd in één nieuwe organisatie. Efficiënter werken met minder mensen, nog geen details of planning bekend. Nadere informatie volgt.'

 

Assertief

Armen schoten de lucht in. Kritische vragenstellers die verbanden wisten te leggen die je niet zomaar zou verwachten:

– 'Kan ik in mijn eigen team en wijk blijven werken?' 

– 'Moet ik dan straks naar Noord terwijl ik in deze buurt woon?' 

– 'Waarom moet er bij ons opnieuw worden bezuinigd terwijl het stadhuis voor xx miljoenen wordt verbouwd?' (Ja, het bedrag dat voor de verbouwing was geraamd was bekend en werd genoemd).

De leidinggevenden konden de zorgen en de kritische vragen niet wegnemen. Ze hadden zelfs pas kort tevoren gehoord dat er een definitief besluit was genomen door het college. 

 

Positief

Toen het rumoer iets afnam melde zich een nieuwe spreker met een fors stemvolume. Het was een directe collega van de medewerkers in de zaal. Ook was hij lid was van de Ondernemingsraad. Hij was wel 'een beetje blij' met dit besluit. In de Ondernemingsraad was er lang over gesproken en daarbij was door de gemeentesecretaris ook een positief punt aangedragen. In die samengevoegde organisatie komen er veel meer mogelijkheden om rekening te houden met ieders inzetbaarheid. Zodat oudere medewerkers of medewerkers met medische problemen geen zakken meer hoefde te gooien achter de wagen. Kortom: hij zag mogelijkheden voor een...

 

Werkleeftijdbeleid!!!

Ik vind het een prachtig woord. Veel mooier dan onze goedbedoelde vakterm 'duurzame inzetbaarheid' die in de praktijk zo lastig handen en voeten krijgt. Hij bedoelde het volgens mij ook letterlijk: 'werkleeftijd' als een begrip dat niet bepaald wordt aan de hand van leeftijdscohorten maar in termen van belastbaarheid van het individu. Doen wat je kan, wat bij je past en waar je gezond bij blijft. Persoonlijk maatwerk dat gerealiseerd kan worden binnen een grotere groep mensen die werken in een groter gebied met meer variatie qua drukte en manier van werken. 

 

Weg van het 'moeten'

'Werkleeftijdbeleid' haalt ons weg bij 'moet regels' die verstikkend werken in de politiek, in de overheid en in onze arbeidsorganisaties. 'Moeten' legt altijd een verplichting op en leidt bijna automatisch tot weerstand en het weglekken van motivatie. Terwijl dat vaak niet nodig is. Zeker niet in in een maatschappij waarin zinvolle arbeid lang niet voor iedereen is weggelegd en waarin zinvolle arbeid ook niet synoniem is met betaald werk. 

Als we niet meer uitgaan van dwang via 'moeten' krijgen we de ruimte om dingen te mogen. Dan...

– ...mag ik mij vrijwillig committeren aan een werkgever;

– ...mag ik zonder stigmatiserende uitkeringsregels toch zinvol werk doen (betaald of onbetaald);

– ...mag ik doorwerken na mijn 67-ste;

– ...mag ik eerder stoppen als dat past bij mijn gezondheid en/of persoonlijke situatie;

– ...mag ik...

_ ...mag ik...

– ...mag ik gebruik maken van een basisinkomen!

Dan ziet het verhaal er een stuk beter uit, toch?

LoopbaanWerkBlog

Met onregelmatige intervallen publiceer ik op deze pagina teksten over onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling, solliciteren en het gebruik van social media. Het nieuwste blog staat altijd op deze pagina. Oudere blogs vind je via de blog index.

Reageer op dit blog

Required
Required

Reacties van lezers

(nog geen reacties beschikbaar)