Curriculum Vitae

Het Curriculum Vitae (CV) is al decennia lang een belangrijk document voor iedereen die solliciteert. Ook solliciteren is aan mode onderhevig. CV's langer dan 2 pagina's worden meestal niet gewaardeerd en inhoudelijk wordt er op onderdelen iets anders van je verwacht. 

Je hebt veel vrijheid ten aanzien van de vormgeving van het CV. Maak daar vooral gebruik van als je solliciteert naar functies waarin creativiteit een rol speelt. Daarnaast is het altijd belangrijk om in het CV meer te melden dan de zakelijke gegevens over ervaring, opleiding en bereikbaarheid. Het gaat ook om jouw profilering als professional. Een kort maar krachtig profiel is daarvoor de meest aangewezen methode.

CV's in soorten en maten

Op de tabladen hieronder worden verschillende soorten CV's voorgesteld. Omdat functies verschillen is het verstandig om bij iedere sollicitatie te kiijken of en waar je het CV beter kan toespitsen op de vacature waar je op reageert. Maak je CV op maat voor iedere sollicitatie!

Een 'basis' CV

Maak een 'basis CV' als brondocument dat je als uitgangspunt gebruikt je CV. Het bevat alle relevante gegevens over ervaring, opleidingen, certificeringen, registraties e.d. Op die manier heb je alle informatie onder handbereik op het moment dat je een CV op maat gaat maken voor een specifieke vacature. 

Het stramien hieronder kan je als uitgangspunt nemen voor het basis CV.

download.jpg download_word.jpg  

 

   

Resultaat gericht CV

In een resultaatgericht CV noem je bij iedere functie één of meer resultaten die je in die functie hebt bereikt. Het is de kunst om juist die zaken te noemen die voor de selecteur interessant en informatief zijn in het licht van de vacature die moet worden vervuld. Kortom: onderwerpen waarover hij of zij in het gesprek meer zal willen weten.

Zo'n CV kan je -als het de eerste keer niet lukt- natuurlijk voor meerdere sollicitaties gebruiken. Kijk bij een volgende keer wel of de beschreven resultaten passen bij die functie of dat je op sommige plekken misschien een voorbeeld kan geven dat beter past bij die vacature. Het resultaatgerichte CV geeft een chronologisch overzicht van ervaring en opleiding.

download.jpg

Creatief CV

Een creatief CV geeft je alle vrijheid om jezelf te profileren. Deze vorm past uitstekend als je vormgever of fotograaf bent of een ander beroep hebt waarin creativiteit een rol speelt. Je gebruikt het CV als staalkaart van jouw creatieve vermogens.

Ook voor andere functies kan deze aanpak van belang zijn. Een creatief CV valt op in de stapel met sollicitaties. Dat maakt nieuwsgierig naar de persoon die het aan durft om zo'n 'afwijkend' document te produceren. Dat kan net het verschil zijn tussen wel of geen uitnodiging voor een gesprek!

Dit voorbeeld CV (in het engels) is gemaakt door mijn dochter, voor een sollicitatie bij een bedrijf dat kleding produceert van denim (spijkerstof). Een materiaal dat je niet kan verwerken zonder vuile handen te krijgen...

download.jpg

Kort CV

Een kort CV (ook wel aangeduid als Resumé) kan je gebruiken als je een netwerkgesprek hebt gehad met iemand die je niet eerder hebt gesproken. Als dat gesprek goed is verlopen en er bereidheid is om jou een stapje verder te helpen in je zoektocht dan kan je een kort CV achterlaten bij je gesprekspartner of -misschien nog beter- kort na het gesprek toesturen als bijlage bij een email waarin je hem of haar bedankt voor het plezierige en interessante gesprek. Juist omdat je het CV geeft aan iemand waarmee je nog niet veel contact hebt gehad, is het een goed idee om in je korte CV (maximaal één pagina) een foto op te nemen. Gebruik ook hier bij voorkeur de zelfde foto die ook op je LinkedIn profiel staat. Dat zorgt voor herkenning waardoor jouw verhaal beter beklijft.

download.jpg

Starters CV

Als je als starter op de arbeidsmarkt komt zal een eerste CV er anders uit zien dan de hiervoor beschreven voorbeelden. Dat komt door het feit dat er weinig of geen arbeidservaring op het CV kan worden vermeld. De aanwezige ervaring zal te maken hebben met stages, bijbaantjes naast de studie en vakantiewerk.

In deze situatie is de beroepsopleiding die je hebt doorlopen meestal het meest relevante gegeven. Als starter noem je dus eerst de gevolgde opleidingen en daarna de opgedane ervaring (inclusief stages). Als voorbeeld is het CV van Jan bijgevoegd. Jan is eigenlijk een 'herstarter' in die zin dat hij na een niet afgemaakte opleiding een periode is gaan werken. Daarna weer een voltijds opleiding volgde en die succesvol heeft afgerond met een diploma waarmee hij (opnieuw) zich op de arbeidsmarkt begeeft.

download.jpg


Veel gestelde vragen over het CV

 

Wel of geen foto op mijn CV?

Een foto op je CV is niet verplicht maar tegenwoordig wel heel gebruikelijk. Waarschijnlijk staan er al de nodige foto's van jou op het internet (LinkedIn, Facebook, Twitter). Dus waarom niet op je CV?

Zorg wel voor een goede (professioneel gemaakte) portret-foto. Dat ziet er echt beter uit dan dan de foto op je paspoort!

Gebruik bij voorkeur dezelfde foto die ook op je LinkedIn profiel staat. Dat bevordert de herkenning bij het eerste contact met de selecteur. Ga er maar van uit dat die je LinkedIn profiel ook al bekeken heeft...

Als jouw beroep zich daarvoor leent kan je natuurlijk ook één of meer foto's opnemen in je CV die direct in relatie staan tot jouw beroep. Zoals bijvoorbeeld in het onderstaande CV van Jarno, net na afronding van zijn MBO-opleiding tot veehouder.

Kan ik een andere titel gebruiken dan Curriculum Vitae?

Als je die latijnse naam liever niet gebruikt dan kan je gerust kiezen voor een alternatief. Bijvoorbeeld 'Overzicht van persoonlijke gegevens'.

Gebruik je wel de titel 'Curriculum Vitae', zorg er dan voor dat het correct gespeld is. Het gaat in de praktijk nog wel eens mis met die dubbele 'r' en de 'ae'. Dat valt een doorgewinterde selecteur onmidellijk op!

Hoe laat ik mijn CV opvallen?

Het CV is in eerste instantie een zakelijk document. Maar het oog wil ook wat! Zorg voor een overzichtelijke, strakke vormgeving. Gebruik een modern, schreefloos lettertype zoals Arial of Helvetica en een lettergrootte van 9 of 10 punten. Teksten lezen makkelijker als je de afstand tussen de regels (interlinie) wat groter maakt (zoals dat in de meeste boeken ook het geval is). Je kan kleur gebruiken voor de kopteksten boven verschillende onderdelen van je CV, voor lijnen of als achtergrond.

TIP 1: Met tabellen kan je gegevens perfect uitlijnen op de pagina. Je kan de lijnen van tabellen geheel of gedeeltijk onzichtbaar maken. Dat geeft je wel een strakke uitlijning maar zonder het uiterlijk van een standaard-tabel.

TIP 2: Kleur in je CV is prima maar zorg wel voor voldoende contrast. Ziet het er ook nog goed uit als je het CV in zwart-wit afdrukt?

Ik ben ouder dan 50 jaar. Kan ik mijn geboortedatum weglaten op het CV?

Dat is een lastige afweging. Je kan het doen en hopen dat jouw CV door het ontbreken van dat gegeven niet op de verkeerde stapel beland. Op basis van jouw arbeidsverleden zal wel duidelijk zijn dat je geen 25 meer bent. Het is te hopen dat de selecteur jouw CV beoordeelt op de echt relevante zaken (expertise, opleiding en ervaring).

Als jouw professionele achtergrond goed aansluit op de vraag dan heb je wellicht meer kans op een uitnodiging voor een eerste gesprek als je de geboortedatum niet vermeld in het CV. Je kan gewoon uitproberen hoe dat voor jou werkt.

Hoe presenteer ik mij zo goed mogelijk voor een baan waarvoor ik niet ben opgeleid?

Er zijn situaties waarin je door ervaring en in de praktijk opgedane kennis weet dat je een functie aan kunt ook al beschik je niet over de gevraagde vakopleiding. In dat geval kan je prima gebruik maken van een resultaat gericht CV of een creatief CV. Beide vormen bieden je prima mogelijkheden om een sterk inhoudelijk verhaal neer te zetten. Dat inhoudelijke verhaal kan een selecteur er toe brengen om toch met jou in gesprek te gaan. Lang niet altijd zijn de geformuleerde opleidingseisen echt 'harde' aanstellingsvoorwaarden!

Hoe krijg ik meer dan 30 jaar ervaring in een CV van 2 pagina's?

Kies voor een slimme vormgeving van je CV waarmee de beschikbare ruimte optimaal wordt benut terwijl het geheel er nog steeds strak en professioneel uit ziet. Weeg kritisch af welke informatie essentieel is en waar je op tekst kan 'bezuinigen'.

Werkervaring ouder dan 10 jaar is -meestal- minder relevant voor de selecteur en mag je dus korter weergeven. Als je aan het begin van je loopbaan een reeks tijdelijke / korte banen hebt gehad dan kan je die periode samenvatten. Bijvoorbeeld: 'Van 1975 tot 1979 heb ik gewerkt voor verschillende werkgevers in functies als administratief medewerker en receptionist.'

Tot slot: als je bij werkgevers aansluitend meerdere functies hebt vervuld dan kan je ook daar wat ruimte winnen. Kijk nog eens terug naar de voorbeelden van het resultaat gerichte CV en het korte CV. Beiden zijn gebaseerd op CV's die ik zelf heb gebruikt met 35+ jaar aan werkervaring).

Moet ik nevenfuncties vermelden in het CV?

Informatie over nevenfuncties kan prima bijdragen aan het beeld van jou als persoon en professional. Afhankelijk van het soort activiteiten kan het dan gaan om:

Maatschappelijke betrokkenheid: bijvoorbeeld een bestuursfunctie bij een welzijnsinstelling of deelname aan een 'maatjes project' waarbij je gehandicapte mensen begeleid;

Werk als zelfstandige: dat laat zien dat je initiatief neemt en risico's durft te nemen voor iets wat je echt belangrijk vindt;

Professionele betrokkenheid: bijvoorbeeld als bestuurslid van een beroepsvereniging of ondernemingsraad.

Een mogelijke keerzijde is dat je de vraag kan krijgen hoe je die activiteiten denkt te combineren met de functie waarop je solliciteert. Bedenk dus vooraf wat je daarop kan antwoorden en ook of je eventueel bereid bent om een nevenfunctie op te geven om die baan te kunnen doen.

Hulp op maat

Als je meer hulp nodig hebt kan ik je helpen met de hieronder beschreven betaalde dienst:

CV-check

Nieuwsgierig of jou CV echt goed in elkaar zit? Ik kan je snel vertellen of en hoe jouw CV nog nét iets beter kan.

download.jpg