Solliciteren

Je bent aanwezig op LinkedIn en je beschikt over een prima CV dat je hooguit nog op kleine punten hoeft aan te passen voor een concrete sollicitatie. Hoog tijd om je te begeven in de wondere wereld van de sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek.

Op de tabbladen hieronder vind je meer informatie over deze onderwerpen.

Algemeen

De tabbladen hiernaast behandelen de sollicitatiebrief, de open sollicitatie en het sollicitatiegesprek. Op het laatste tabblad vind je veel informatie over de STARR methodiek voor sollicitatiegesprekken. Die wordt door veel selecteurs gebruikt. Als sollicitant kan je daar je voordeel mee doen bij het voorbereiden van je gesprek.

Sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief is het tweede deel van de 'twee-eenheid' waarmee je jezelf presenteert als kandidaat voor een vacature. Het eerste deel is uiteraard het Curriculum Vitae dat behandeld werd bij het onderdeel 'Profileren.'

Een sollicitatiebrief is in de regel niet langer dan 1 pagina. Het doel van de brief is om je enthousiasme te tonen voor de functie. Daarbij motiveer je zo goed mogelijk waarom jij de ideale kandidaat bent voor de aangeboden functie.

Gebruik geen 'standaard' sollicitatiebrief maar schrijf iedere brief zo dat die echt is toegespitst op de functie. De opbouw van een sollicitatiebrief volgt meestal een vast stramien (waar je overigens best van mag afwijken).

Solliciteren via email of Internet

Het overgrote deel van de sollicitaties wordt tegenwoordig digitaal verstuurd. De wervende organisatie geeft in de vacature aan hoe men jouw sollicitatie wenst te ontvangen. Vaak komt het er op neer dat je de brief en het CV verstuurt als attachment bij een email. In andere gevallen wordt je gevraagd om (online) een sollicitatieformulier in te vullen op de website van de organisatie. In dat geval kan je het CV 'uploaden' via diezelfde website.

Zo'n sollicitatieformulier maakt dat je geen brief hoeft te schrijven. In de regel biedt het formulier wel de mogelijkheid om je motivatie voor de functie aan te geven. Gebruik die ruimte op het formulier dus voor een stevige motivatie waarom jij de beste kandidaat bent voor de functie!

Solliciteren zonder vacature

Wellicht is er een organisatie waar je héél graag voor zou willen werken. Alleen: er is geen concrete, passende vacature. In dat geval kan je proberen om via een open sollicitatie in gesprek te komen. Stuur een brief waarin je verteld waarom je geïnteresseerd bent en -heel belangrijk- wat je hen te bieden hebt.

Gebruik open sollicitaties selectief en zo gericht mogelijk. Het is belangrijk om eerst informatie in te winnen over de werkgever. Bekijk de website van het bedrijf en ook de bedrijvenpagina op LinkedIn en Facebook. Ook een Twitter account van een bedrijf kan informatie opleveren.

Vraag in je kennissenkring of iemand het bedrijf kent en jou daar informatie over kan geven. Gebruik ook de zoekfunctie van LinkedIn om te kijken of er mensen zijn die je kent en die bij dat bedrijf werken of gewerkt hebben. Als je iemand kan je die ook om informatie vragen.

Als je op LinkedIn een bekende tegen komt die bij dat bedrijf werkt, nodig hem/haar dan uit voor een connectie. Als de connectie er is kan je deze persoon vragen om wt te vertellen over het bedrijf. Connecties zijn waardevolle bronnen zijn van informatie voor het schrijven van een sterke brief...

Sollicitatiegesprek

In gesprek

Dit onderdeel van een selectieprocedure wordt over het algemeen nog wel 'face-to-face' georganiseerd. Alhoewel ook hier varianten voorkomen. Bijvoorbeeld een gesprek via Skype waarbij de gesprekspartners dus niet op een zelfde locatie aanwezig zijn.

Of het opnemen van een 'video-pitch' waarin je jezelf promoot als kandidaat voor de opengestelde vacature komt voor. Al is zo'n pitch natuurlijk geen echt gesprek. Dat volgt dan later als je -op basis van jouw pitch- wordt uitgekozen voor de tweede ronde.

Voorbereiden op het gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek. Dat is op zich al een succes want daarmee bent heb je de eerste selectieronde al gehaald! Nu is het zaak om dat gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. De volgende stappen kunnen helpen om met vertrouwen het gesprek in te gaan:

- Zoek informatie op de website van het bedrijf, de bedrijvenpagina op LinkedIn etc. In de uitnodiging staan de name van je gesprekspartners. Bekijk hun profielen op LinkedIn!

- Zoek ook op LinkedIn naar mensen die werken of gewerkt hebben bij deze organisatie. Zijn er connecties die je nuttige informatie kunnen geven?

- Lees de vacaturetekst kritisch door op gewenste kwaliteiten en ervaring. Ga na in welke mate je voldoet aan de gestelde eisen en bedenkt voorbeelden om dat aan te tonen.

- Soms wordt er in de uitnodiging iets extra's gevraagd. Bijvoorbeeld een korte presentatie over jezelf of de vraag hoe je een specifieke situatie in het werk zou aanpakken. Als dat zo is, zorg dan voor een goed opgebouwd verhaal (probleemstelling - analyse - aanpak/oplossing) dat je in een korte tijd (max. 10 minuten) kunt vertellen. Geef eventueel een 'handout' van jouw verhaal.

Verloop van het sollicitatiegesprek

Er bestaat geen echte standaard voor de manier waarop een selectiegesprek wordt gevoerd. Het verloopt meestal langs de volgende lijnen:

- Welkom: introductie van je gesprekspartners (naam, functie) en een korte introductie van het bedrijf;

- De vraag wat deze functie voor jou aantrekkelijk maakt;

- Vragen gericht op wat jij te bieden hebt voor de functie. Naast opleiding en ervaring kunnen ook gerichte vragen worden gesteld ten aanzien van competenties die voor deze functie belangrijk zijn. Ook kan worden gevraagd naar bereikte resultaten in voorgaande functies waar je trots op bent.

- Het kan ook zijn dat er in het gesprek een situatie wordt voorgelegd. Jij krijgt dan de vraag hoe je in die situatie zou handelen. Beschrijf wat je zou doen en waarom je het op die manier aanpakt. Laat zien welke afweging je maakt op grond van de informatie die je hebt gekregen over de situatie en duidt aan en welke vaardigheden je daarbij inzet.

STARR gespreksvoering

Waarom selecteurs de STARR methode gebruiken

Selecteurs gebruiken de STAR (of STARR)-methode om zicht te krijgen op de mate waarin je beschikt over de competenties die relevant zijn voor de functie.

Waar staat STARR voor

De letters STARR staan voor:

- Situatie: beschrijf een situatie waarin een beroep werd gedaan op (bijvoorbeeld) jouw analytisch vermogen?

- Taak: wat was jouw taak in dit project?

- Actie: welke acties heb je ondernomen om tot een oplossing te komen?

- Resultaat: wat was het resultaat van jouw acties?

- Reflectie: Wat doe je als je nog eens in zo'n situatie terecht komt?

De vraag naar reflectie wordt niet altijd gesteld maar is wel relevant. Jouw antwoord laat immers iets zien van jouw lerend vermogen. Was het goed of kon het beter? Hoe dan?

Wat kan ik er mee als sollicitant?

Je kan de STARR methode zelf goed gebruiken bij je voorbereiding op het sollicitatiegesprek. In veel vacature teksten worden competenties benoemd. Aan de hand van de STARR methode kan je vooraf al nadenken over jouw antwoorden op vragen over competenties.

Bedenk situaties en schrijf die voor jezelf op, zodanig dat je laat zien te beschikken over de gevraagde competenties.

NB: Ook als de vragensteller geen gebruik maakt van de STARR methode kan je competentie gerichte vragen wel op een STARR manier beantwoorden!


Hulp op maat

Als je meer hulp nodig hebt kan ik je helpen met de hieronder beschreven betaalde diensten:

Check sollictatiebrief

Natuurlijk wil je dat jouw sollicitatiebrief door bij de selecteur goed over komt. Dat lukt prima als jouw motivatie en enthousiasme voor de functie goed tot uiting komen in jouw brief. Wat je ook wil, is een foutloos geschreven brief. In de praktijk zijn er nog heel wat brieven die niet optimaal zijn. Deze check kan voorkomen dat jouw brief minder goed over komt.

Sollicitatietraining (individueel)

We trainen aan de hand van een door jou meegebrachte vacature, sollicitatiebrief en CV. Aan de orde komen de sollicitatiebrief, het Curriculum Vitae, presentatie en voorbereiding op het gesprek. Ook oefenen we met de -door selecteurs veelgebruikte- STARR methode.