eCoaching

eCoaching is een relatief nieuwe vorm van coaching die zowel als zelfstandige werkvorm wordt ingezet als in combinatie met persoonlijke gesprekken tussen coach en cliënt ('blended coaching'). De onderliggende methodiek is wetenschappelijk onderbouwd. De dialoog tussen cliënt en coach vindt plaats in een beveiligde online werkomgeving. Vertrouwelijk en met bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

Voordelen van eCoaching

- Intensief: door de hoge contactfrequentie (2x per week) ontstaat een levendige interactie tussen cliënt en coach;

- Tijd en plaats onafhankelijk: Op ieder moment van de dag kan je werken in de online werkomgeving, geen reistijden;

- Communicatie via geschreven berichten: Schrijven draagt bij aan reflectie waardoor je sneller tot de kern komt;

- Asynchroon: Je kan op ieder gewenst moment aan de slag. Cliënt en coach hoeven niet gelijktijdig beschikbaar te zijn;

- Terugkijken: De hele dialoog tussen cliënt en coach kan je altijd teruglezen in de online werkomgeving.

Algemeen

eCoaching kan op veel fronten worden ingezet. In werksituaties kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers daar baat bij hebben. Bij voorbeeld in de volgende situaties:

- Bewaken van een goede werk - privé balans;

- Inwerken in een nieuwe functie;

- Starten met leidinggeven;

- Onzekerheid over het eigen functioneren.

eCoaching voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je een bijzondere positie in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van jouw afdeling of team en het bereiken van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten voor de organisatie. Uitdagend maar niet altijd eenvoudig!

Zowel beginnende als ervaren leidinggevenden komen situaties tegen waarin een steuntje in de rug kan helpen om tot goede resultaten te komen. Meestal gaat het daarbij niet om de vakinhoudelijke kant van het werk maar juist om de menselijke kanten: samenwerking binnen het team, een minder goed functionerende medewerker, conflicten of reorganisatieprocessen met personele gevolgen.

Zaken die ik persoonlijk ook heb ervaren in verschillende leidinggevende functies. Met die achtergrond en mijn expertise als coach kan ik je helpen om dergelijke vraagstukken aan te pakken.

Interesse? Stuur een email naar info(at)loopbaanwerkplaats.nl of bel 06-22487988.

eCoaching on the job

eCoaching 'on the job' is er op gericht om de medewerker (M/V) beter te laten presteren op die gebieden waar net dat stapje extra nodig is. Dat kan gaan om het functioneren in het team, het versterken van de weerbaarheid of het vergroten van het communicatieve vermogen. Het kan ook gaan om dat steuntje in de rug bij problemen in de werk - privé balans. Bij voorbeeld als gevolg van ziekte of mantelzorg.

In dergelijke situaties krijgt de medewerker via eCoaching het klankbord om dilemma's te bespreken en oplossingen te zoeken om problemen uit de weg te ruimen. Of om goede afspraken te maken met de leidinggevende waardoor de situatie beheersbaar wordt.

Interesse? Stuur een email naar info(at)loopbaanwerkplaats.nl of bel 06-22487988.