Loopbaanadvies & coaching

Je presteert het beste als je werk doet dat past bij jouw talenten, ambities, drijfveren en persoonlijke omstandigheden. 

Die 'ideale match' tussen mens en werk (functie) is per definitie een tijdelijk gegeven. Zowel mensen als organisaties zijn immers continu in ontwikkelingen.

Veranderingen in jouw persoonlijke situatie (o.m. gezin, gezondheid) zijn van invloed op de balans tussen werk en privé. Iedere leeftijdfase kent zijn eigen vragen die beantwoord moeten worden. Daarom is een loopbaantraject per definitie maatwerk.

Jouw vraag is het uitgangspunt voor de vormgeving van jouw traject.

Algemeen

Op de tabbladen hiernaast vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden op het gebied van professionele loopbaancoaching die ik je via loopbaanwerkplaats kan aanbieden.

Individueel loopbaantraject

Het traject wordt inhoudelijk afgestemd op jouw specifieke loopbaanvraag. In een (gratis) kennismakingsgesprek onderzoeken we jouw vraagstelling. Op basis daarvan krijg je een concreet voorstel voor de invulling van jouw traject en de daaraan verbonden kosten. In het informatieblad hieronder vind je al enige informatie over mijn werkwijze en de mogelijkheden voor de invulling van het traject.

download.jpg

Losse modules

Je kan ook kiezen voor één of meer van de losse modules die hieronder worden beschreven. Iedere module richt zich op een specifiek onderdeel van een loopbaanvraagstuk. Je kan dus heel gericht kiezen voor het onderdeel waar je het meest behoefte aan hebt. Deze 'bouwblokken' kunnen -afhankelijk van de specifieke loopbaanvraag- ook gebruikt worden in een (volledig) individueel loopbaantraject.

Biografisch onderzoek

- Waar loop je werkelijk warm voor?

- Wat geeft energie / wat kost energie?

- Welke talenten kan je verder ontwikkelen?

- Wat heb je nodig om nieuw perspectief te realiseren?

De methode richt zich op mensen met ruimere werkervaring die behoefte hebben aan reflectie op de tot nu toe afgelegde weg en de toekomst in termen van persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Je gedijt nu eenmaal het best bij zinvol werk dat past bij jouw talenten, drijfveren en mogelijkheden.

De waarde van het biografisch onderzoek is op een mooie manier verwoord door de Deense filosoof Søren Kierkegaard:

'Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen'

Download het informatieblad voor meer informatie.

Biografie

Individuele sollicitatietraining

De training kan naar wens op een vrijdag of op een zaterdag plaatsvinden. We trainen aan de hand van een door jou ingebrachte vacature met een bijbehorende sollicitatiebrief en CV. In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de sollicitatiebrief;

- het Curriculum Vitae;

- Presentatie en voorbereiding op het gesprek;

- Gespreksvoering volgens de STARR methode;

(STARR staat voor: Situatie, Taak, Aktie, Resultaat, Reflectie).

NB1: CV check en Check LinkedIn profiel zijn onderdeel van deze training.

Meldt je aan via een email naar info(at)loopbaanwerkplaats.nl of maak een telefonische afspraak op 06-22487988.

Check sollicitatiebrief

Natuurlijk wil je dat jouw sollicitatiebrief door bij de selecteur goed over komt. Dat lukt prima als jouw motivatie en enthousiasme voor de functie goed tot uiting in jouw brief. Wat je ook wil, is een foutloos geschreven brief. In de praktijk zijn er nog heel wat brieven die niet optimaal zijn geschreven. Deze check kan voorkomen dat jouw brief minder goed over komt.

check sollicitatiebrief

CV check

Hoe geconcentreerd je ook hebt gewerkt aan je CV, er kan altijd een fout inzitten. Tekstueel, qua volgorde, volledigheid of layout. Of er is ergens iets onlogisch geformuleerd in je motivatie waardoor je als persoon minder sterk uit de verf komt dan zou kunnen. Met een CV check is dat te voorkomen.

CV check

Check LinkedIn profiel

Het is zaak om jouw LinkedIn profiel goed op orde te hebben. Liefst zo dat het je sollicitatie op een goede manier ondersteund. Op verzoek check ik jouw profiel en geef je advies over hoe jouw presentatie op LinkedIn nog kan verbeteren.

Daarnaast kijk ik ook wat internet nog meer aan informatie over jou oplevert (en of dat bijdraagt aan je geloofwaardigheid als sollicitant).

Meer informatie vind je op het informatieblad:

download.jpg